AVG-GDPRS

Algemene informatie AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Aparte richtlijn politie en justitie

Naast de AVG is er een aparte Richtlijn gegevensbescherming politie en justitie.

Wat verandert er door de AVG?

De AVG zorgt onder meer voor:

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

Hulp bij AVG

Om organisaties te helpen aan de AVG te voldoen, zijn er de volgende hulpmiddelen:

AVG-regelhulp

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de interactieve tool ‘AVG-regelhulp’ ontwikkeld. Als u de vragen uit de regelhulp beantwoordt, krijgt u een praktisch advies op maat over waar u nog aan moet werken om aan de AVG te voldoen. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

AVG-10 stappenplan

Met het AVG-10 stappenplan krijgt u snel overzicht op een aantal belangrijke AVG-thema’s waar u aan moet voldoen.

AVG-guidelines

De AP publiceert samen met de andere Europese privacytoezichthouders guidelines die bepaalde onderwerpen uit de AVG verduidelijken.

 

bron: website autoriteitpersoonsgegevens.nl